برای رفع بوی و طعم ضخم مرغ مقداری پودر انبه در حین پخت به آن اضافه کنید . خواهید دید که طعم خوبی به آن خواهد داد .